सूचना तथा समाचार

ना.सु. साैधन राइलाइ स्वागत गर्नुहुदै गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्ताेला

सुचना

भुकम्प प्रभावित लाभग्राहिकाे दाेश्राे किस्ताकाे विवरण

दस्तावेज: 

कार्यालय भवन अावश्यकता सम्बन्धि नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नं. ५काे सुचना

गाउँपालिका पार्श्वचित्रकाे (Village Profile) जिम्मेवारी सम्बन्धि सुचना

भुकम्प बाट प्रभावित लाभग्राहिकाे दाेश्राे किस्ताकाे विवरण