७७/७८

बाेलपत्र स्वीकृत अाशयकाे सूचना ।

Notice For Bid Addendum

पुरानाे ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

२०७७।७८ काे सामाजिक सूरक्षा प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञ सूचिमा सूचिकृत हुन अावेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।