सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचना

हिमाल दर्शन मा वि काे सुचना ।

बाेलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी हिमाल दर्शन मा वि काे सुचना ।

वाेलपत्र स्वीकृत अाशयकाे सुचना ।

हिमाल दर्शन मा‍ वि काे वाेलपत्र स्वीकृत अाशयकाे सुचना ।

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सुचना