अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

INVITATION FOR BIDS

परिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धि सुचना ।

विभिन्न पदमा कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना

प्रविधिक खटिनु अगाडि बनेका घरहरूकाे एकमुष्ठ निकासाकाे विवरण

सुचना

कृषि यान्त्रिकरण अनुदानकाे लागि प्रारम्भिक अावेदन पेश गर्ने १५ दिने सुचना