FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक एेन २०७८।०७९ ७८/७९ 06/25/2021 - 16:39 PDF icon 3 नेचासल्यान गापाको आर्थिक ऐन ०७8.pdf
विनियाेजन एेन २०७८।०७९ ७८/७९ 06/25/2021 - 16:36 PDF icon 2 बिनियोजन एैन २०७8.pdf
विनियाेजन एेन २०७७।०७८ । ७८/७९ 08/07/2020 - 12:35 PDF icon विनियाेजन एेन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ काे आर्थिक एेन । ७८/७९ 07/16/2020 - 14:14 PDF icon अार्थिक एेन २०७७.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ काे निति तथा कार्यक्रम । ७८/७९ 07/16/2020 - 14:02 PDF icon निति तथा कार्यक्रम ०७७।०७८.pdf
अार्थिक वर्ष २०७६।७७ काे वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 06/26/2019 - 12:13 PDF icon निति तथा कार्यक्रम ०७६।७७.pdf
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) ऐन ७५/७६ 12/25/2018 - 13:56 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३.pdf
प्रदेश नं. १ काे राजपत्र- सार्वजनिक विदाकाे सुची ७५/७६ 12/25/2018 - 12:20 PDF icon Rajpatra_Province-1.pdf
स्थानिय राजपत्र भाग २ ७५/७६ 08/09/2018 - 16:24 PDF icon Niyam Bhag 2_with page no (2).pdf
स्थानिय राजपत्र भाग ३ ७५/७६ 08/09/2018 - 14:40 PDF icon Nechasalyan Bagh_3_with page no.pdf

Pages