FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक २०७९ माघ १७ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:33 PDF icon माघ १७_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ पौष २५ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:31 PDF icon पौष २५_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ पौष ११ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:29 PDF icon पौष ११_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ मंसिर १३ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:28 PDF icon मंसिर १३_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ मंसिर ६ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:27 PDF icon मंसिर ६_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ असाेज २५ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:26 PDF icon असोज २५_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ असाेज ७ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:25 PDF icon असोज ७_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ भाद्र २६ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:24 PDF icon भाद्र २६_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ भाद्र २१ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:23 PDF icon भाद्र २१_20230214_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७९ भाद्र ३ गतेका निर्णयहरु

७९/८० 02/14/2023 - 11:22 PDF icon भाद्र ३_20230214_0001.pdf

Pages