FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

रमेश कुमार राइ

वडा नं. १ अध्यक्ष

9817720630

राजन कुमार राइ

वडा नं. ५ अध्यक्ष

9813000198

धनजन राइ

अध्यक्ष

038412277

बिना राइ

उपाध्यक्ष

9842819440

सिताराम काफ्ले

वडा नं. २ अध्यक्ष

सिताराम भट्टराइ

वडा नं. ३ अध्यक्ष

9842975879

इन्द्र बहादुर राइ

वडा नं. ४ अध्यक्ष