FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सवारी साधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन ७९/८० 06/26/2023 - 16:18 उपलब्ध छैन
याेजना अनुगमन प्रतिवेदन फाराम ७९/८० 12/13/2022 - 11:50 PDF icon अनुगमन फारम_20221213_0001.pdf
शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ( शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को ११ औं संशोधन अनुसार) ७८/७९ 06/22/2022 - 13:51 PDF icon getfiles (2).pdf
सम्पति विवरण फारम ७८/७९ 07/22/2021 - 13:57 PDF icon सम्पत्ति_विवरण_फाराम.doc_.pdf
याेजना सम्झाैताकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरु । ७६/७७ 06/03/2020 - 14:43 PDF icon याेजना सम्झाैता.PDF
याेजना फरफारकका लागि चाहिने अाश्यक कागजपत्र ७६/७७ 06/03/2020 - 14:39 PDF icon फरफारक.PDF
अायाेजना तथा कार्यक्रम भुक्तानीका लागि अावश्यक कागजातहरू ७६/७७ 01/01/2020 - 11:01 उपलब्ध छैन
याेजना सम्झाैताकाे फारम ७५/७६ 12/25/2018 - 13:17 PDF icon येाजना फारम.pdf