सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानकाे सूचना ।

७७/७८ 09/15/2020 - 12:47

Invitation for Bids

७७/७८ 09/11/2020 - 13:43

फाेहाेरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सुचना ।

७७/७८ 07/27/2020 - 15:39

सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 17:06

हिमाल दर्शन मा वि काे सुचना ।

७६/७७ 06/05/2020 - 17:04

बाेलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी हिमाल दर्शन मा वि काे सुचना ।

७६/७७ 06/03/2020 - 12:06

वाेलपत्र स्वीकृत अाशयकाे सुचना ।

७६/७७ 05/29/2020 - 18:01

हिमाल दर्शन मा‍ वि काे वाेलपत्र स्वीकृत अाशयकाे सुचना ।

७६/७७ 05/29/2020 - 17:59

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

७६/७७ 05/12/2020 - 16:57

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सुचना

७६/७७ 04/11/2020 - 10:56

Pages