पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सविन श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत babusabin999@gmail.com 9753002595
साैधन राइ नायब सुब्बा uniquesampang@gmail.com 9804772957
बाेलनाथ अाचार्य नायब सुब्बा 9815760136
सन्ताेष भण्डारी लेखापाल bhandarisong1234@gmail.com 9813164842
टिकाराम विश्वकर्मा सह-लेखापाल tikaramrahapal76@gmail.com 9803210110
राम प्रसाद कटेल खा.पा.स टे 9818709528
कृष्ण प्रसाद कटेल खा.पा.स टे 9821529638