ज्येष्ठ नागरिकलाइ न्यानाे स्वीटर लगाइदिनुहुदै अध्यक्ष ज्यु