FAQs Complain Problems

नेचासल्यान गाउँपालिका कृषि शाखा को आ.व. ०७८/०७९ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा सुन्तला,कागती,अनार, लिची, आँपका बिरुवा कृषक हरुलाई बितरण गरिएको छ । २०७९/०३/०५