७४/७५

कार्यालय भवन अावश्यकता सम्बन्धि नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नं. ५काे सुचना

गाउँपालिका पार्श्वचित्रकाे (Village Profile) जिम्मेवारी सम्बन्धि सुचना

भुकम्प बाट प्रभावित लाभग्राहिकाे दाेश्राे किस्ताकाे विवरण

शिक्षा शाखाकाे सुचना

नेचासल्यान गाउँपालिका पशु सेवा शाखाकाे सुचना

2075/02/19 गतेकाे गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णय

दस्तावेज: