७६/७७

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने सम्बन्धी सुचना ।

शाेक विदा सम्बन्धमा ।

कृषी शाखाकाे सुचना ।

कृषि ज्ञान केन्द्र साेलुखुम्बुकाे सुचना ।

सूचना

हिमाल दर्शन मा वि काे सुचना ।