बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सुचना ।