नमुना कृषि फर्म नेचासल्यान ५ काे सूचना ।

विभिन्न करार पदकाे पदपुर्तीका लागि परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्रवलिकरण लाभग्राही सम्बन्धमा ।

कृषी तथा भेटेनरीमा कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना ।

फाेहाेरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सुचना ।