FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय ।

Read More

नेचा बिहिबारे बजार

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फाेन नम्बर:
9805937032
उपाध्यक्ष
फाेन नम्बर:
9818960802

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
फाेन नम्बर:
9843388902

गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू

डुफकुमार बास्ताेला                  कुमारी देवि शर्मा

गाउँपालिका अध्यक्ष              गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  ९८०५९३७०३२                       ९८१८९६०८०२

रमेश कुमार राइ                     भेषकुमार बास्ताेला

वडा नं. १ अध्यक्ष                     वडा नं. २ अध्यक्ष

९८१७७२०६३०                        ९८१९९२७१८३

धर्मध्वज खत्री                         कृष्णकुमार राइ

वडा नं. ३ अध्यक्ष                     वडा नं. ४ अध्यक्ष

९८०५९२५७९०                       ९८२३३८२०९३

राजन कुमार राइ                   मणि राम थुलुङ

वडा नं. ५ अध्यक्ष                   वडा नं. २ सदस्य

९८१३००३१९८                        ९८१८०२४२२७

जस बहादुर राइ                     एलिना राइ

वडा नं. २ सदस्य                     वडा नं. ५ सदस्य

९८१५७२२०११                       ९८२४७७५२५७

कल्पना घिमिरे                        मैया बास्ताेला

वडा नं. ३ सदस्य                     वडा नं. ४ सदस्य

९८०५९४१५२७         ९८०४७५५३८४

प्रेमकुमारी वि.क.                    लबुन राइ

वडा नं. ४ सदस्य                     सदस्य सचिव

९८१३८३०२६७                      ९८६२६८९९६१