FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय ।

Read More

नेचा बिहिबारे बजार

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फाेन नम्बर:
038412277
उपाध्यक्ष
फाेन नम्बर:
9842819440

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
फाेन नम्बर:
9862689961

गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू

    धनजन राइ                               बिना राइ

गाउँपालिका अध्यक्ष              गाउँपालिका उपाध्यक्ष

  ९८४४६९४२८१                       ९८४२८१९४४०

रमेश कुमार राइ                    सिताराम काफ्ले 

वडा नं. १ अध्यक्ष                   वडा नं. २ अध्यक्ष

९८१७७२०६३०                      ९८४३५५३३५१

सिताराम भट्टराइ                    इन्द्र बहादुर राइ

वडा नं. ३ अध्यक्ष                   वडा नं. ४ अध्यक्ष

९८४२९७८५७९                    ९८४६९९९४३१

राजन कुमार राइ                  चक्र बहादुर राइ

वडा नं. ५ अध्यक्ष                 मनोनित  सदस्य

९८१३००३१९८                      ९७४२९२४२५५

दिल परियार                      ज्ञान कुमारी दाहाल

मनोनित सदस्य                   वडा नं. ४ सदस्य

९८०८६०७२१४                   ९७४२५३३०५८

जयन्ता अधिकारी                किलामु शेर्पा

वडा नं. ३ सदस्य                वडा नं. १ सदस्य

९८४९०७२९०६         ९८६२९७८८४

  रुपा नेवार                      लबुन राइ

वडा नं. २ सदस्य              सदस्य सचिव

९८२५७४३५६९             ९८६२६८९९६१